Συνεργειες

Η μοναδικότητα της υποδομής INSPIRED οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αφορά μονοθεματικά έναν κλάδο της Βιολογίας αλλά επιχειρεί την ολοκληρωμένη προσέγγιση προκλήσεων βασικής και εφαρμοσμένης βιοτεχνολογικής και φαρμακευτικής έρευνας. Λειτουργεί στη διεπιφάνεια των επιστημών αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού που τη στελεχώνει. Η εθνική υποδομή INSPIRED σε ότι αφορά τη συνέργεια και τη συμπληρωματικότητα αυτής με άλλες δράσεις έχει σαν στόχο:

Τη διατήρηση του δίαυλου επικοινωνίας/συνεργασίας με τις Eυρωπαϊκές υποδομές (ESFRI projects & Landmarks και πρωτίστως με τη συναφέστερη αυτής Instruct-ERIC). H χώρα παρά τις δυσκολίες θα συνεχίσει να διεξάγει έρευνα αιχμής διατηρώντας την όσμωση μεταξύ των Ελλήνων και των Ευρωπαίων επιστημόνων που μόνο θετικό αποτέλεσμα και προστιθέμενη αξία έχει προσφέρει έως σήμερα. Ταυτόχρονα, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί ισχυρό κίνητρο στους νέους προκειμένουν να παραμείνουν στη χώρα χωρίς να νιώθουν εγκλωβισμένοι ή μακριά από τις τρέχουσες ερευνητικές εξελίξεις.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΥΠΟΔΟΜΗ INSPIRED ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Τη συμμετοχή της χώρας σε προτάσεις του Horizon2020 που αφορούν αποκλειστικά προγράμματα υποδομών και η προσέλκυση χρηματοδότησης. ΄Ηδη αυτό έχει επιδιωχθεί επιτυχώς και υπάρχει συμμετοχή σε δύο INFRADEV projects : iNEXT και Instruct-ULTRA.

Τη διευκόλυνση της διεξαγωγής διεπιστημονική έρευνας. Η έρευνα σε τομείς όπως η υγεία και τα τρόφιμα, οι επιστήμες ζωής, η βιοτεχνολογία, τα υλικά είναι διεπιστημονική και απαιτεί συνέργειες. Ήδη τομείς όπως η πληροφορική παρέχουν μια μοναδική πλατφόρμα όπου μπορεί να γίνει η ολοκλήρωση των επί μέρους τομέων (integrated approaches). Τα αποτελέσματα τέτοιων συνεργειών κινούνται στη διεπιφάνεια των επιστημών (π.χ. στην ανάπτυξη και εξέλιξη ενός βιοδραστικού μορίου-δυνάμει φαρμάκου όπωςου εμπλέκονται πολλές συμπληρωματικές υποδομές).

Την ανάπτυξη οριζόντιων κοινών ερευνητικών δράσεων (αντίστοιχες των joint research activities) μεταξύ των Εθνικών Ερευνητικών Υποδομών. Ήδη, ερευνητικές υποδομές όπως το ELIXIR-GR, το INFRAFRONTIER-GR, το OpenScreen-GR, η υποδομή συστημικής βιολογίας ISBE-GR και μεταφραστικής έρευνας EATRIS-GR έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους ενώ συναφείς υποδομές που θα επιδιωχθεί άμεσα συνεργασία λόγω της υψηλής συμπληρωματικόττας είναι, ενδεικτικά, το BIOIMAGING-GR και pMED-GR. Άλλες συνέργειες που επιδιώκονται μέσω των εταίρων μας (ΑΘΗΝΑ) που έχουν συναφή δραστηριότητα αφορούν στο European Open Science Cloud (EOSC) μέσω του OpenAIRE προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα ακολουθηθούν οι σωστές διαδικασίες ανοικτής πρόσβασης των δεδομένων που θα προκύπτουν από την υπηρεσίες που θα προσφέρει η υποδομή (Open Access). Παράλληλα θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη συνεργειών και οριζόντιων δράσεων με υποδομές που είναι affiliated με ESFRI projects ή landmarks και μπορούν να «προσφέρουν εμπράκτως στη χώρα». Προς αυτήν την κατεύθυνση καταλυτικός θα είναι ο ρόλος του «Advisory Board» της Υποδομής «INSPIRED».

Ο πολυεπιστημονικός και διεπιστημονικός χαρακτήρας της Υποδομής INSPIRED, ανοίγει νέες προοπτικές στην χώρα προκειμένου για την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου με εφαρμογές στην Υγεία, τη Διατροφή και τη Βιοτεχνολογία. Έτσι συνεργατικά σχήματα όπως τα παραπάνω δίνουν τη δυνατότητα να μελετηθούν στόχοι που θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστούν από ένα μόνο εργαστήριο