Υποστηριξη υποδομης

Η υποδομή INSPIRED υποστηρίζεται από σημαντικό αριθμό φορέων που προέρχονται από τον Ακαδημαϊκό, Ερευνητικό χώρο καθώς και άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς. Αυτοί επέδειξαν ισχυρό ενδιαφέρον με επιστολές υποστήριξης κατά την υποβολή της Πράξης παρέχοντας απτή απόδειξη της αναγκαιότητας δημιουργίας συνεργατικών δράσεων μέσω της ερευνητικής υποδομής INSPIRED.