Καταλογος υπηρεσιων

Ο πυρήνας των υπηρεσιών της υποδομής στη Δομική Βιολογία ολοκληρώνεται και διευρύνεται καθοριστικά από την ενσωμάτωση πρωτοποριακών τεχνολογιών αιχμής που προσφέρουν την ολοκληρωμένη διερεύνηση ερωτημάτων της σύγχρονης έρευνας στη Θεματική Υγεία και Φάρμακα προτίστως αλλά και σε συναφή πεδία. Τα δε ωφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία της υποδομής INSPIRED θα έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην πολιτική της έρευνας στη Δομική Βιολογία και στις ΒιοΕπιστήμες γενικότερα, στην Ευρώπη με τη δημιουργία του ισχυρότερου κόμβου στα βαλκάνια και ενός σημαντικού κόμβου στη νότια Ευρώπη.