Φορεις

Ερευνητικα Κεντρα

 1. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Συντονιστής, Hub)*
 2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών – «Δημόκριτος»
 3. ΙΤΕ - Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής
 4. ΙΤΕ - Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας - ΒΕ
 5. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
 6. Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (e-Hub)

* Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω του ΕΙΕ

Πανεπιστημιακα Ιδρυματα

 1. Πανεπιστήμιο Πατρών
 2. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 4. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 5. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 6. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 7. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 8. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Περιφερειες

 • Αττικής
 • Δυτικής Ελλάδος
 • Ηπείρου
 • Θεσσαλίας
 • Κρήτης
 • Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης