Στοχοι

Το INSPIRED φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της Δομικής Βιολογίας και στον ευρύτερο χώρο των Βιοεπιστημών με στόχο την εύρεση και μελέτη νέων βιομορίων και βιοδραστικών ενώσεων και τη Φαρμακολογική τους αποτίμηση. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ολοκλήρωση της Δομική Βιολογίας με έναν συνδυασμό Μοριακών Κυτταρικών και Γενωμικών προσεγγίσεων προάγοντας την έρευνα ανά περιφέρεια, να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες και να παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες της ΝοτιοΑνατολικής περιοχής της Μεσογείου και Κύπρου αναδεικνύοντας πώς η γεωπολιτική μας θέση προάγει τους σκοπούς της Υποδομής. Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται ενδεικτικά στο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας γείτονων χωρών να λειτουργήσουν δυνητικά και ως χρήστες και ως συνεργάτες.

Ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η υποδομή στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους που έχουν διατυπωθεί από το Υπουργείο για «Science Diplomacy» ενώ αναμένεται να συντελέσει δραστικά στην αναστολή του φαινομένου του «Brain Drain» προσφέροντας τα μέγιστα στην απασχόληση του ερευνητικού δυναμικού της Ελλάδας και τη διεξαγωγή ανταγωνιστικής έρευνας. Aναμένεται να απασχοληθούν τουλάχιστον 50 νέοι ερευνητές, με σημαντική εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής και με δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εξωτερικό (Ευρώπη, ΗΠΑ, κλπ).

Ειδικότερα στόχοι της υποδομής αποτελούν: