Νεα

4 Οκτωβρίου 2018
Παρουσίαση των υποδομών του ΙΧΒ-ΕΙΕ που είναι ενταγμένες και στο INSTRUCT-EL hub στο 11th Swedish-Hellenic Life Science Research Conference, ΕΙΕ, Αθήνα

22 Οκτωβρίου 2018
Εναρκτήρια συνάντηση της υποδομής INSPIRED-The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα
Πρόγραμμα

29 Νοεμβρίου 2018
Παρουσίαση τη υποδομής INSPIRED από την Δρ. Ε.Δ. Χρυσίνα στο συμπόσιο Ανοικτής Επιστήμης, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

22 Νοεμβρίου 2018
Επίσκεψη του Prof. D. Stuart στον Αν. Υπουργό Έρευνας καθ. κ. Κ. Φωτάκη και την Δρ Κυπριανίδου ΓΓΕΤ, παρουσία του Δρ Γ. Χουρδάκη Διευθυντή Γραφείου του Αν. Υπουργού, του Δρ Α. Πίντζα, Δ/ντη ΙΧΒ και της Δρ Ε.Δ. Χρυσίνα, εκπρόσωπο της Ελλάδος στο INSTRUCT-ERIC με σκοπό τη συμμετοχή της Ελλάδος στο INSTRUCT-ERIC ως πλήρες μέλος. Εστάλησαν 11 επιστολές υποστήριξης στον Αν. Υπουργό Έρευνας από τους επικεφαλής των Instruct-ERIC Centres, εκφράζοντας τη σπουδαιότητα της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Υποδομή και την ένθερμη υποστήριξη τους.

25 Φεβρουαρίου 2019
Ο Δρ Β. Γρηγορίου Διευθυντής ΕΙΕ και Πρόεδρος Δ.Σ. παρουσιάζει την υποδομή Δομικής Βιολογίας INSPIRED στην Ημερίδα με τίτλο «Οι Ερευνητικές Υποδομές στην Υπηρεσία της Κοινωνίας και της Οικονομίας της Γνώσης» που διοργανώθηκε από την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ.

21-25 Μαΐου 2019
Η υποδομή INSPIRED συμμετέχει στο INSTRUCT Biennial Structural Biology Conference, Alcala de Henares, Spain. Μέλη της ομάδος έργου του INSTRUCT-EL hub (Δρ Ε.Δ. Χρυσίνα, Δρ Σ.Ε. Ζωγράφος, Δρ Μ. Ζερβού, Δρ Μ. Χαραυγή)

22 - 24 Μαΐου 2019
Instruct Biennial Structural Biology Conference Structural Biology: Deeper into the Cell 22nd - 24th May, 2019, Alcalá de Henares, Madrid, Spain
Πρόγραμμα

22 Μαΐου 2019
Women in Science Workshop 22nd May, 2019, Alcalá de Henares, Madrid, Spain
Πρόγραμμα

22-25 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Δρ Α. Παπαγιαννόπουλος συμμετέχει στο 11th Int. Conference on Instrumental Methods of Analysis και παρουσιάζει την εθνική και την Ευρωπαϊκή υποδομή Δομικής Βιολογίας

27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2019
Η Δρ Χρυσίνα συντονίστρια του INSTRUCT-EL/INSPIRED και η Δρ Λάγουρη, project manager της υποδομής προβάλουν την Εθνική και την Ευρωπαϊκή Υποδομή Δομικής Βιολογίας στο 70ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας με νέους επιστήμονες από το ΕΙΕ